Община Русе бе одобрена по покана „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

Община Русе бе одобрена по покана „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“. Проектът е на стойност 759 704,88 лв. и включва инициативи по подобряване, надграждане и използване на ресурсите по отношение на кръговата икономика в региона.

Сподели: