дом възраждане

Община Русе вече получи първа водородна клетка, която ще бъде използвана за отоплението на Дом за възрастни хора „Възраждане“

Община Русе в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Общински транспорт Русе“ ЕАД, „Параходство Българско речно плаване“ АД , Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия и Българската академия на науките изпълняват проект за въвеждане на инфраструктура за производство на водород и на кораб и автобуси с горивна клетка в Русе. Проектът е в контекста на българските климатични цели, ролята на водорода в България и плановете дунавски пристанища да изнасят водород за Германия по река Дунав.

Проектът е за внедряване на водородна инфраструктура – инсталация за производство на зелен водород (слънчев фотоволтаичен парк, електролизьор, станция за зареждане с водород), на модернизиран морски плавателен съд с горивна клетка, ретрофитинг на кораб задвижван с водород и закупуване на двадесет автобуса задвижвани с водород. Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH JU) предостави помощ в продължение на една година за подробното планиране и разработване на този иновативен проект.

Дейностите на водородния проект в Русе са планирани в контекста на Значимия проект от общ европейски интерес (IPCEI) Green Hydrogen @ Blue Danube чрез модернизиране на съществуващ тласкач с хибридна батерия с нулеви емисии и задвижване на горивни клетки и използването на плавателния съд по река Дунав. Корабът ще бъде зареждан в пристанище Русе Изток, като се използва ново мобилно решение за зареждане с водород, произведен от електролизьор, разположен в новото автобусно депо в Русе на ул. „Капитан Райчо Николов“. Електролизьорът ще се захранва от нов фотоволтаичен парк, който ще бъде построен на територията на депото. Освен за използване от тласкача, водородът ще се използва и за зареждане на двадесет 12-метрови автобуса с горивни клетки, използвани по маршрути на обществения транспорт в града като част от общинския автобусен парк на Русе.

Значителното технологично развитие и опит, създадени през началната фаза на проекта, ще проправят пътя за мащабно производство и транспортиране на водород, което ще позволи на България да постигне целта за износ на евтин зелен водород в Северна Европа през транспортната ос река Дунав. В допълнение към смекчаването на въглеродните емисии от речни плавателни съдове и автобуси, проектът се очаква да има и значителни местни ползи за околната среда чрез намаляване на замърсяването на въздуха и на вредните въздействията върху екосистемите по поречието на Дунав.

В рамките на 2-3 години и особено през последната година беше постигнат сериозен напредък за създаване на предпоставки за привличане на инвестиции за развитие на водородна мобилност в град Русе. От 37 проекта в областта на водородната енергия са одобрени само 11, като само за България са два – София и Русе. От месец юли 2021 г. Община Русе е на европейската карта и като член на ECHA (European Clean Hydrogen Alliance) и като град със сериозен интерес към развитие на водородна мобилност, съчетаваща водния транспорт и градската мобилност.

Община Русе вече получи първа водородна клетка, която ще бъде използвана за отоплението на Дом за възрастни хора „Възраждане“.

Сподели: