соу христо ботев русе ремонт

Община Русе даде допълнително пари за транспорта на ученици от СУ „Христо Ботев“ до АГ „Гео Милев“

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, съгл. договор №BG16RFOP001-1.005-0003-С01 от 21.09.2017 г., за учениците от СУ „Христо Ботев“, които са заявили желание да използват организиран транспорт от АЕГ „Гео Милев“ до пл. „Батенберг“, Община Русе ще предостави допълнителни средства на учебното заведение за превоза им.

Сподели: