община русе

Община Русе депозира проектно предложение по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Община Русе депозира проектно предложение по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., на тема „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”. Предвижда се да бъде изготвена и популяризирана стратегия за развитие на рибарската общност и рибарския регион на територията на общините Русе, Иваново и Борово, която да е в полза на учредената Местна инициативна рибарска група.

Това става ясно от отчета за работата на кмета на Община Русе Пенчо Милков и неговия екип през отминаващата седмица в ресор „Икономика и международно сътрудничество“.

Още за проекта може да видите тук

Сподели: