блок 403 паркинг

Община Русе депозира проект за облагородяване района около блок 403

Община Русе депозира проект пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за озеленяване, обособяване на зона за отдих и подмяна на пейки и кошчета до блок 403 в кв. Чародейка.

сн. Гугъл Карти

Сподели: