леярна

Община Русе е извършила проверки на фирма „Метал фусион“ ЕООД във връзка с получени жалби

Още в началото на 2021 г. Община Русе чрез отдел „Контрол по строителството“ е извършила проверка във връзка с получени жалби за незаконно строителство при преустройство на халета от фирма Метал фусион ЕООД. Съставен е констативен акт за строителни дейности без издадено разрешение – 10.02.2021г. Издадено е и наказателно постановление със санкция за това – 22.02.2021 г. Към този момент в Община Русе няма информация за намеренията на фирмата за вид производствена дейност. След последваща съвместна проверка от общинска администрация и РДНСК е установено, че констатираните несъответствия са отстранени.

В изготвения доклад за оценка въздействието върху околната среда от „Метал фусион“ ЕООД е представена подробна характеристика на инвестиционното предложение, неговото въздействие върху компонентите на околната среда, в случай на реализацията му, както и предвидени мерки за предотвратяване и намаляване на неблагоприятни последици. Съгласно инвестиционното предложение, основната суровина ще е метален скрап – отпадъци от черни метали, които са с известен химичен състав и незамърсени с масла и други. Капацитетът на производството е 3 тона на ден. Едва с този документ в Община Русе, дружеството изявява това свое инвестиционно намерение.

Община Русе напомня, че на 14 юни от 17ч. в сградата на ул. „Олимпи Панов“ 6 ще се проведе публичното обсъждане на доклада за оценка въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение на фирма „Метал фусион“ ЕООД. Каним всички русенци да присъстват на място и да бъде оказан реален граждански контрол.

Сподели: