енергетик1 гугъл карти

Община Русе извърши проучване за поетапно изграждане на нови паркоместа тип „джоб“

С цел идентифициране на възможни варианти за изграждане на места за паркиране в града, поетапно изграждане на паркоместа тип „джобове“, а където е удачно и на нови паркинги или ремонт на съществуващи, служители от ресор „Устройство на територията“ в Община Русе извършиха проучване на места, подходящи за изграждане на паркоместа и предстои включване на част от тях в бюджета за 2021 г.

Направено е проучване и е изготвен проект за ремонт и реорганизация на паркинги при бл. “Енергетик 1“ и бл. “Енергетик 2“.

Успешно е приключен VI-ти етап на обект Парк на младежта- реконструкция и паркоустрояване – обособяване на зони за паркиране успоредно на ул.“Алеи Възраждане“.

сн. Гугъл Карти

Сподели: