Община Русе на едно от последните места сред областните центрове по дигитално управление на общинските интернет страници

Община Русе изостава сред областните центрове по дигитално управление на общинските интернет страници

Време за прочитане: 2 мин.

Резултатите от Четвъртото годишно изследване на интернет страниците и на страниците в социалните медии на 27-те големи общини (областни центрове) представи тази седмица екипът на Институт за икономическа политика. Изследването е част от проекта „Твоята община те очаква онлайн 2018“ и се осъществява по международна методология на глобалния доклад „Дигитално управление на общините в световен мащаб“ (Digital Governance in Municipalities Worldwide) с подкрепата на Посолството на Съединените американски щати в София.

За четвърта поредна година Община Бургас оглавява класацията в Индекса за дигитално управление с общ резултат от 55.21 точки. Резултатите бяха представени от Мариана Трифонова, Старши анализатор в ИИП. Четири общини на практика запазват позициите си в челната петица (София – второ място, Габрово –трето, Пловдив – пето), като всички демонстрират известно подобрение спрямо миналото издание. Община Хасково е четвърта, изкачвайки се нагоре с 5 места спрямо Индекса за 2017 г. Община Монтана за втора поредна година заема последното 27-мо място. Малко по-напред е Община Русе – на 24-то място (виж таблицата тук).

Индексът се базира на 119 критерия, разпределени в пет категории с равна тежестКатегория „Сигурност и защита на личните данни“ бележи най-динамичен прогрес през тази година поради влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни. Досега това бе категорията с най-незадоволително представяне на българските общини, като за сравнение през 2017 г. 11 от местните администрация бяха с нулев резултат, докато през тази година едва три общини (Благоевград, Монтана и Ямбол) не отчитат подобрение в резултата си. Столична община заема първото място по показател „Сигурност и защита на личните данни“ с 11.11 точки. Средният резултат на 27-те в категорията е 6.53 т. тази година, докато през 2014 г, когато стартира изследването, той е бил едва 1.81 т. Община Русе е с резултат 5.19 т.

В категорията „Използваемост“ отново фаворит е София (16.88 т.), следвана от Разград (16.25 т.), Варна и Пловдив (15.63 т.). Тук се забелязва устойчивост на средните резултати през четирите издания на Индекса. Това традиционно е и най-силната категория за българските общини. Община Русе е с резултат 13.75, което е златната среда.

При „Съдържание“ също е налично подобрение на средните стойности на четиригодишна база: от 5.83 т. през 2014 г. до 9.35 т. през 2018 г. Изявен първенец е Община Бургас, която единствена преминава бариерата от 15 точки. На второ място е Габрово с 12.54 т. и на трето – Сливен и Ямбол с 10.75 точки. 8.66 т. е резултатът на Община Русе, като той е малко под средния за страната. 

Интересна е категорията „Предлагани е-услуги“, където средните стойности през 2018 г. са 7.06 точки спрямо едва 3.91 за 2014 г. София и Стара Загора предлагат най-богат и удобен за употреба набор от електронни услуги, набирайки 10.16 точки. Следват ги Пловдив и Велико Търново с 8.51 точки. Русе е със 6.89 т., тоест е близо до средното.

В последната категория, „Гражданско участие и обществена ангажираност“, отново Община Бургас взема превес с 8.52 т., които поделя с Община Плевен. С равен брой точки (6.89) непосредствено след тях се нареждат Перник и Търговище. Като цяло обаче тази категория остава слабо застъпена в дигиталното управление на родните общини. Средният резултат за 27-те се е покачил едва с точка и половина за изминалите четири години. Община Русе записва резултат от едва 1.64, което е и сред най-слабите в изследването. 

Повече за самото изследване и резултатите от него може за прочетете тук – https://www.epi-bg.org/index.php/bg/activities/egov/552-27

Сподели:

Още новини от деня