Пенчо Милков и Кирил Вълчев подписаха договора за бъдещия клуб на БТА в Русе

Община Русе и БТА ще си партнират за развитието на МФ „Мартенски музикални дни“

Община Русе като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление самостоятелно или в партньорство организира и подпомага провеждането на различни културни събития на територията на Русенска област. Част от културния календар на общината е ежегодният международен фестивал „Мартенски музикални дни“, чието 60-то издание ще се проведе от 17 септември до 3 октомври 2021 г.

Българската телеграфна агенция (БТА) като национален независим информационен институт на Република България, обработва, съхранява и разпространява в страната и в чужбина информация в текст, образ и звук за политически, икономически, обществени, културни, научни и спортни събития.

Отчитайки специфичния си предмет на дейност, Община Русе и Българска телеграфна агенция обединяват усилията си при условията на дълготрайно партньорство и сътрудничество за осъществяване на съвместна дейност в областта на културата и за насърчаване развитието и популяризирането на Международния фестивал „Мартенски музикални дни“ чрез представянето и разпространението на информация за него в текст, образ и звук.

Община Русе се ангажира да отразява партньорството чрез поставяне логото на БТА върху своите печатни и онлайн материали за международния фестивал „Мартенски музикални дни“, както и на интернет страницата на фестивала: https://www.marchmusicdays.eu/bg.

Съгласно предмета на Договора за партньорство и сътрудничество и за популяризиране на „Мартенски музикални дни“, БТА става медиен партньор на Община Русе при ежегодното провеждане на фестивала.От това не произлизат никакви финансови ангажименти за Община Русе.

Документът има характер на договор за дълготрайно партньорство и се прилага както е разписан за юбилейното 60-то издание на фестивала през 2021 г. и за всяко следващо провеждане на музикалния форум, и може да бъде изменен, допълнен или прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

Общински съвет – Русе ще одобри на 13 септември подписания договор за сътрудничество и партньорство между Община Русе и Българска телеграфна агенция за осъществяване на съвместна дейност в областта на културата и за насърчаване развитието и популяризирането на МФ „Мартенски музикални дни“.

Сподели: