община русе 1

Община Русе кандидатства с две интегрирани проектни идеи по Приоритет 1 по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

Община Русе кандидатства с две интегрирани проектни идеи по Приоритет 1 по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Първата проектна идея ще се изпълнява в партньорство с „Общински транспорт Русе“ ЕАД и включва инвестиции в развитието на инфраструктурата, градския транспорт и борбата ФПЧ в гр. Русе. Втората интегрирана проектна идея, в която партньор на общината е РБ „Любен Каравелов“, предвижда целенасочени инвестиции в развитието на градската среда, култура и местната икономика.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“ през отминаващата седмица.

Проведени са 2 търга от отдел „Търговия и наемни отношения“ относно отдаване под наем на 20 позиции за разполагане на рекламно-информационни елементи – билбордове и 5 помещения в училища. Предстои издаване на заповеди на спечелилите участници.

Сподели: