Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Община Русе кандидатства с проектно предложение по програма „Науката среща регионите“ към Европейската комисия

Община Русе кандидатства с проектно предложение по програма „Науката среща регионите“ към Европейската комисия. Максималният грант е 30 000 евро. Като дейности се предвижда да се организират иновационни лагери с участието на граждани и представители на местната власт в региона на тема „Декарбонизация на транспорта“. Темата е съобразена с амбициите на Община Русе за по-масово въвеждане на зелената енергия в транспортния сектор на града;

Сподели: