Фотоволтаична централа за малко да изгори при пожар край гюргевско село

Община Русе набира доброволци за овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

          Община Русе набира доброволци за участие в Доброволно формирование за  предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Кандидат може да е всяко дееспособно лице, навършило 18 години, здраво физически и психически и неосъждано за умишлено престъпление.

          Необходими документи за кандидатстване :

1.       заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгласно Формуляр №1 и Формуляр №2

2.       медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар)

3.       справка от психодиспансер, че лицето не се води на учет

4.       свидетелство за съдимост

5.       копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност

6.       актуална снимка /формат тип лична карта/

7.       декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгласно Формуляр №3

          Кандидатите за доброволци към посочените документи прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

          Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в отдел „Управление при кризи“ на ул. „Княжеска” № 8.

          Набирането на доброволци е на основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение №.347, протокол №.18/ 16.10.2008 г. на Общински съвет Русе.

          Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

          За допълнителна информация: тел. 0882 946 564 Галин Апостолов.

Сподели: