Мария-Старцева-Местни-данъци-и-такси-Русе

Община Русе напомня: Започна преиздаването на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024 г.

Община Русе напомня на всички водачи на леки таксиметрови автомобили, че считано от 8 ноември започна преиздаването на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024 г.

С цел да не се предизвиква напрежение и да се избегнат трудностите в края на календарната година, Община Русе призовава за навременното подаване на необходимите документи в Информационния център на пл. „Свобода“ 6.

Припомняме, че разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се получава след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници. Размерът му е определен от Общински съвет – Русе с Решение №951, прието с Протокол №35/16.06.2022г., и е 504 (петстотин и четири) лв.“

Сподели: