дърва за огрев

Община Русе напомня на гражданите за изискванията към дървесината, използвана за битово отопление

Община Русе напомня на гражданите за изискванията към дървесината, използвана за битово отопление:

1. да е суха;

2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;

3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;

4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Дървесината за битово отопление следва да се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.

Изискванията са на основание чл. 6 от Наредба №6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление /ДВ бр.81 от 2019 г./

Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина са съгласно Приложение към чл.6, ал.3 от Наредба № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията  и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, както следва:

Сподели: