Община Русе не е допустим кандидат по процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по ОПОС

Община Русе не е допустим кандидат по процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по оперативна програма „Околна среда“. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на депутатски въпрос, свързан с положението за чистотата на въздуха в Русе.

Общинската програма за качество на атмосферния въздух на Русе има нужда да бъде подобрена, стана ясно от отговор на министъра на околната среда и водите, по време на парламентарен контрол днес.

„Кандидатствала ли е Община Русе по цитираната процедура, и , ако е кандидатствала, кога е подадено заявлението?  Какви са критериите и условията за определяне на тези шест града и защо Русе не е сред тях? Съществува ли друга възможност Община Русе да кандидатства за получаване на целеви средства за подобряване на качеството на атмосферния въздух?“, попитаха Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков. Актуалният въпрос беше зададен към министър Нено Димов от русенските народни представители от „БСП за България” по повод това, че Русе не е сред обявените от МОСВ в началото на декември шест общини , които ще получат безвъзмездно финансиране на стойност 111 милиона лева за подобряване на качеството на атмосферния въздух по ОП „Околна среда 2014-2020”. В реплика на отговора на министъра, народният представител Пенчо Милков каза, че този отговор трябва да бъде предпоставка за оптимизирането на общинската програма, ако това се налага за получаване на средства по оперативната програма. Г-н Милков подчерта, че администрацията на министерството трябва да подкрепя методически общините, когато имат нужда, когато те не са изрядни, а пред тях стоят възможности за справяне с такъв сериозен проблем като това гражданите да дишат мръсен въздух.

Министър Нено Димов поясни, че Община Русе не е допустим кандидат по процедурата Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, тъй като не отговаря на един от трите критерия за допустимост, а именно за наличие в общинската програма на мерки за подмяна на печки на твърдо гориво, както и не отговаря на един от  трите критерия за качество – да има заложени в програмата регулаторни мерки. Като други източници на финансиране Министърът посочи Програма „Life” и Програма „Desire” и подчерта, че е въпрос на активност на местната власт за да се търсят и други инструменти за получаване на средства за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Сподели:

Още новини от деня