Монтирани са 80 линейни метра предпазни ограждения в разделителните ивици на бул. Липник и бул. Христо Ботев

Община Русе обяви обществена поръчка за поддържане на озеленени площи и декоративна растителност на терени общинска собственост

Днес Община Русе публикува обществена поръчка с предмет: Поддържане на озеленени площи и декоративна растителност на терени общинска собственост за широко обществено ползване и междублокови пространства на територията на гр. Русе.

Дейностите по поддържане на озеленени терени и декоративна растителност обхващат следните терени – общинска собственост:

 1. Район „Възраждане“
 2. Терени за широко обществено ползване:
 • бул. Тутракан – средна разпределителна ивица до пътен възел „Дунав мост“ – II категория  – оптимално поддържане;
 • ул. „Тулча“ – средна разпределителна озеленена ивица с пътен възел – II категория  – оптимално поддържане;
 • ул. „Плиска“ – озеленен „остров“ част от пътното платно в началото на улицата към парк „Възрожденци“ – II категория  – оптимално поддържане;
 1. Терени за ограничено обществено ползване:
 • Междублокови пространства: кв. „Възраждане“, кв. „Цветница“ (кв. Локомотив) – IV категория – частично поддържане;
 • Прилежащи озеленени площи към улици, булеварди, обществени терени: ул. „Плиска“, ул. „Доростол“,ул. „Тулча“, ул. „Студентска“, бул. „Тутракан“, ул. „Янтра“, ул. „Силистра“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Алеи Възраждане“, други по-малоплощни терени – III категория – средно поддържане;
 1. Поддържане и реконструкция на дървесна растителност:
 • Улично алейна растителност;
 • Висока дървесна растителност на терени общинска собственост;
 • Дървесна растителност над 20 години в площи общинска собственост;
 1. Почистване и уборка на детски площадки, спортни и фитнес съоръжения

II. Район „Здравец“ и „Родина“

 1. Терени за широко обществено ползване:
 • бул. „Липник“ – средна разделителна озеленена ивица считано от кръстовището с ул. „Дебър“ – II категория  – оптимално поддържане;
 1. Терени за ограничено обществено ползване:
 • Междублокови пространства: кв. „Здравец“, кв. „Здравец север -1, 2“, кв. „Здравец изток“, кв. „Родина 1,2,3,4“  – IV категория – частично поддържане;
 • Прилежащи озеленени площи към улици, булеварди, обществени терени: бул. „Липник“, пазар до УМБАЛ „Медика – Русе“, комплекс „Олимп“, ул. „Чипровци“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Згориград“, ул. „Рига“, ул. „Потсдам“, ул. „Петрохан“, ул. „Димитър Дончев“, други по-малоплощни терени – III категория – средно поддържане;
 1. Поддържане и реконструкция на дървесна растителност:
 • Улично алейна растителност;
 • Висока дървесна растителност на терени общинска собственост;
 • Дървесна растителност над 20 години в площи общинска собственост;
 1. Почистване и уборка на детски площадки, спортни и фитнес съоръжения

III. Район „Дружба“ и „Чародейка“

 1. Терени за широко обществено ползване:
 • бул. „Христо Ботев“ – средна озеленена разделителна ивица с пътен възел към бул. „България“ – II категория – оптимално поддържане;
 • бул. „Гоце Делчев“ – II категория – оптимално поддържане;
 • пътен възел „Чародейка“ със средна разделителна озеленена ивица – II категория – оптимално поддържане;
 • местност „Левента“ – III категория – средно поддържане;
 1. Терени за ограничено обществено ползване:
 • Междублокови пространства: кв. „Дружба 1,2,3“, кв. „Чародейка –юг и север“, кв. „Мальовица“ – IV категория – частично поддържане;
 • Прилежащи озеленени площи към улици, булеварди, обществени терени: бул. „Христо Ботев“, ул. „Опълченска“, ул. „Зорница“, ул. „Филип Станиславов“, ул. „Михаил Хаджикостов“, ул. „Луй Айер“, ул. „Васил Левски“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Ганчо Карамаждраков“, ул. „Изгрев“, ул. „Михаил Хаджикостов“, ул. „Гео Милев“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Стрешер планина“, ул. „Даме Груев“, ул. „Никола Вапцаров“ и други терени; – III категория – средно поддържане;
 1. Поддържане и реконструкция на дървесна растителност:
 • Улично алейна растителност;
 • Висока дървесна растителност на терени общинска собственост;
 • Дървесна растителност над 20 години в площи общинска собственост;

Почистване и уборка на детски площадки, спортни и фитнес съоръжения.

Общата стойност на поръчката е 4,5 млн. лева без ДДС

Кандидатите могат да подават документи со 1 ноември т.г.

Сподели: