крака бебе

Община Русе организира втора сесия за прием на документи по Програма „Асистирана репродукция“ за 2018 година

Община Русе организира втора сесия за прием на документи по Програма „Асистирана репродукция“ за 2018 година.

Приемът на документи ще се извърши в периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г., като определената комисия по Програма „Асистирана репродукция“ ще разгледа подадените заявления и ще излезе с решение в десетдневен срок след определената крайна дата за прием на документи.

Целевата група, към която е насочена програмата, са двойки /семейство или живеещи във фактическо съжителство/, адресно регистрирани на територията на Община Русе, които имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии в Програмата.

Необходими документи:

– Заявление до Кмета на Община Русе /по образец/;

– Декларация до Кмета на Община Русе /по образец/;

– Декларация за съгласие за обработване на лични данни /по образец/;

– Документ за доход /за предходен шест месечен период/;

– Декларация /свободен текст/ за фактическо съжителство;

Информацията за семейно положение и постоянен или настоящ адрес, ще се провери по служебен път.

2. Медицинска документация:

– Експертно становище – за кандидатстващите по Позиция 2 от Заявление /по образец/ – за процедури по асистирана репродукция/;

– Копие на Заповед за одобрение от Националния фонд за Асистирана репродукция – за кандидатстващите по Позиция 1 от Заявление /по образец/ – за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция/;

– Епикриза за оперативна интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото и др./;

– Две спермограми – при наличието на мъжки фактор;

– Една спермограма – при наличието на женски фактор;

– Набор от медико-диагностични изследвания.

Необходимите документи за кандидатстване: заявление и декларации (по образец), могат да се получат в Информационен център на Община Русе (пл. „Свобода“ № 6) или на сайта на Община Русе – http://www.ruse-bg.eu/bg/pages/338/index.html.

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Обществено здраве” към дирекция „Здравни и социални дейности” при Община Русе, стаи № 32 и № 36 (ул. „Черно море“ № 2). За справки и информация тел. 082/506 755, 082/506 794 и на GSM 0885397831.

Сподели:

Още новини от деня