Община Русе организира иновативен образователен форум

Община Русе организира иновативен образователен форум

Община Русе организира среща на образователната общност с цел популяризиране на иновативни методи на преподаване и представяне на нови образователни възможности, прилагани в русенските детски градини и училища. Събитието ще се състои на 7 юни от 14 ч. в зала “Европа” на Доходното здание.

Образователните институции ще представят STEM решения с LEGO (R) Education и облачни технологии в образованието.

Форумът е насочен към родителската и учителската общност. Той е подходящ за всеки, който носи знанието в себе си и желае да сподели ценен опит. Презентатори ще бъдат педагози, които вече прилагат тези подходи в работата си. Те ще представят своите успехи в иновациите и прилагането на облачните технологии в обучението и административните процеси в институциите, както и внедряването на роботиката в предучилищното и училищното образование. По време на събитието ще бъдат представени част от прилаганите дейности.

Сподели: