Зам. - кметът Златомира Стефанова с призив към гражданите: Не паркирайте на дълбокия път под "Рига"

Община Русе отделя средства за изготвяне на проект за ремонт на облицовките по скатовете на Дълбокия път

Кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници да бъде създаден нов обект в Инвестиционната програма в дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“, §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“. Така ще се изготви проект за ремонт на облицовките по скатовете на улица /Дълбокия път/ предвид нарушената и цялост и постъпили сигнали. Необходимите средства за проекта са 1 650 лв.

Сподели: