Противопожарен автомобил до заведение в центъра на Русе

Община Русе: Отчита се положителна тенденция – повече новоразкрити търговски обекти, заведения за хранене и развлечение и места за настаняване от началото на месеца досега

Отчита се положителна тенденция – повече новоразкрити търговски обекти, заведения за хранене и развлечение и места за настаняване от началото на месеца досега. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за периода, оповестен днес.

През изминалата седмица инспекторите от отдел Търговия, наемни отношения и защита на потребителите започнаха проверки на търговските обекти в града. От проверките се установяват най-често нарушения на Наредба №5 за търговската дейност на открито. На нарушителите се пишат предписания за спазване на наредбите на Общински съвет – Русе и заплащане на съответните такси за тротоарно право.

Стартирана е процедура за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност. От началото на седмицата до края следващата може да се закупят документи за участие. Подробна информация за търга е публикувана на сайта на Общината в раздел Търгове и конкурси.

Проведе се среща с акционерите на „Сплендид“ АД по повод бъдещото развитие на дружеството.

Сподели: