община русе

Община Русе подготви възражение до МРРБ по обявеното класиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Община Русе подготви възражение до МРРБ, във връзка с обявеното класиране по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с искане за преразглеждане на класирането.

Открита е тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на Залата на смеха. Документи за участие се закупуват до 12 януари, а самият търг ще се проведе на 24 януари. Бъдещият наемател се задължава да извърши ремонт и да възстанови обекта в срок до 6 месеца. Началната месечна наемна цена, от която започва наддаването е 562,00 лв. без ДДС.

Завършени са 12 процедури по категоризиране на туристически обекти.

Подготвени за внасяне и разглеждане в Общинския съвет са 17 предложения, касаещи имоти общинска собственост.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипът му по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: