Община Русе подготви и изпрати пакет от документи за сключване на договорите за обновяване на общежитията към ИА „Програма за образование“

Във връзка с одобрени проекти по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Община Русе подготви и изпрати пакет от документи за сключване на договорите към Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Одобрените проектни предложения са насочени към осигуряване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда в общежитие на ПГСС „Ангел Кънчев“ – Образцов Чифлик“ и ЦПЛР – Общежитие за средношколци.

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: