Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Община Русе покани народните представители от 19-и МИР да обсъдят предизвикателствата пред региона

През отминаващата седмица е изпратена е покана за работна среща с народните представители от 19-и МИР, на която да обсъдят предизвикателствата пред нашия град, проблемите с които се сблъскваме и възможностите за тяхното разрешаване. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков относно ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Беше проведена среща относно спечеления проект от Община Русе по програмата „Науката среща регионите“ с представители на Европейската комисия и партньори – Русенски университет и АДО ‚Дунав“. На срещата бяха обсъдени:

  • концептуален модел на иновационния лагер, който ще се проведе в Русе;
  • програма на събитието;
  • лектори; 
  • състав на Организационния съвет.

Продължава преиздаването на разрешителни за търговска дейност. От началото на годината са издадени близо 100 разрешителни.

Проведе се заседание на Комисията за контрол и мониторинг на изпълнението на концесионните договори на Община Русе, назначена със заповед на кмета на общината.

Проведе се работна среща по подготовката на Отчета за 2021 г и Програмата за 2022 г. на Фондация „Русе-град на свободния дух“.

Във връзка с инвестиционното намерение на „СГМ Пластикс“ ЕООД и преглед на всички необходими документи е направено предложение до Общински съвет – Русе за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес град Русе, местност „Слатина“ – Индустриален парк – Русе.

Сподели: