община-русе

Община Русе получи отличие от Института по публична администрация в категория „Социална отговорност“

Община Русе получи отличие от Института по публична администрация в категория „Социална отговорност“ по време на среща за споделяне на добри практики в администрацията, която се състоя в гр. Бургас.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Подписани са месечните отчети и работните графици от 872 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 250 лица, наети като социални асистенти по „Асистентска подкрепа“ и от 170 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“.

Извършен е обход съвместно със социален работник от отдел „Закрила на детето“ относно просещи деца пред магазини в кв. „Здравец“. Идентифицирани бяха две малолетни просещи лица, като родителите им бяха консултирани, че склоняването към просия е престъпление.

Проведена бе работна среща с медицинските специалисти, назначени в здравните кабинети на образователните институции. Дадени бяха указания от РЗИ и бяха обсъдени административни въпроси, свързани с работа през летния период.

Здравните медиатори проведоха консултации на 25 лица от кварталите „Селеметя“, „Дружба“ и „Средна кула“ за провеждане на задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България, както и за превенция за заразяване с хепатит А. Оказано бе съдействие на 10 лица за провеждане на медицински, стоматологични и гинекологични прегледи.

Проведен е подбор на общинско ниво за избор на членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, включващ представители на млади хора и деца от уязвими групи.

Младежкият парламент проведе годишната си среща и избра ново ръководство. Отчетена беше дейността, в която са включени многобройни организирани акции и кампании, участие в срещи и обучения, доброволчески дейности и постигнати резултати.

Обобщени са летните графици за работа на детските градини.

Проведена е работна среща с авторите на луксозния албум за първите неща, случили се в Русе, за периода от Възраждането до наши дни, който Община Русе подготвя за издаване.

Кметът Пенчо Милков награди държавната шампионка по джудо и самбо Найля Наим и вицешампиона по тенис за момчета до 16 г. Александър Митев.

Сподели: