такси даи проверка

Община Русе получи 109 700 лева от държавата като компенсация на намалението на приходите от данък върху таксиметровите превози

Община Русе получи допълнителен трансфер по силата на ПМС от 20 април 2021 година в размер на 109 700 лева от държавата като компенсация на намалението на приходите от данък върху таксиметровите превози. Изпълнението на приходите от данък върху таксиметровите услуги в края на юни тази година е 34 400 лева или малко над 16 % при планирани 210 000 лева. За сравнение – към 30 юни 2020 година изпълнението е малко над 18 %. Заложени са били 330 000 лева, а са постъпили 59 625 лева. Причината е лесно обяснима – в условията на пандемична обстановка гражданите използват все по – често лични МПС, а по – малко обществен градски и таксиметров транспорт.

Сподели: