Горене на нерегламентирано струпани отпадъци е установено при извънредна проверка в Русе днес

Община Русе предупреждава за изхвърлянето на горящи отпадъци

Във връзка със зачестилите сигнали за запалени съдове за отпадъци и необходимостта от спешната намеса от страна на Пожарна безопасност и защита на населението, Община Русе напомня на своите граждани, че в съответствие с  чл. 4, т. 18 от Наредба № 15 на Общински съвет – Русе се забранява паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци и изхвърлянето на незагасена жар.

Изхвърляйки тлеещи въглени и пепел в контейнерите за битови отпадъци, много често незагасената жар предизвиква пожар в съдовете и съответно в сметоизвозващите автомобили, което възпрепятства дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и съответно нарушение в експлоатацията на инсталациите за третиране на отпадъци.

Лица, които не спазват изискванията на чл. 4, т. 18 от Наредба № 15 на Общински съвет – Русе, се наказват с глоба от 300 до 1 000 лв.

сн. Архив

Сподели: