Община Русе приема плащания с карти, издадени в чужбина

Община Русе вече приема заплащането на данъци, такси и услуги, както с български, така и с чуждестранни дебитни и кредитни карти. Така се предоставя възможност на всички граждани, които имат задължения или желаят да ползват услуги на общински предприятия, да го направят с издадена от чуждестранна банка платежна карта.

Чрез ПОС терминал могат да бъдат направени плащания към дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ № 1, в сградата на СБА, както и в изнесения офис в бл. 4 в кв. „Дружба“ 3. С дебитни и кредитни карти, издадени в чужбина, ще могат да се заплащат всички услуги на общинския информационен център и тези на ОП „Комунални дейности“, както и наложени глоби и санкции.

Припомняме, че плащания на данъци и такси могат да се извършват и чрез банков превод, а клиентите на Пощенска банка, ДСК, ОББ, ПИБ и Алианц Банк също могат да покриват задълженията си чрез своето онлайн банкиране. Плащания могат да бъдат направени и чрез Изипей и Фастпей в цялата страна, през интернет платформата Ипей, както и през сайта на Министерството на електронното управление.

Налогът за недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъкът върху превозните средства могат да бъдат платени на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. За предплатилите пълния размер до 30 април е предвидена отстъпка от 5 на сто.          

Задължените лица могат да направят и онлайн справка за своите данъци и такси, както и да ги платят, през сайта на Община Русе по всяко време чрез ПИК на НАП, Квалифициран електронен подпис (КЕП) или ЕГН/ЕИК и Персонален идентификационен номер (ПИН), който може да бъде получен от Дирекция МДТ.

Сподели: