Община Русе продължава услугата „Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

По проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, Община Русе продължава услугата „Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“, чрез която се осигурява достъп до здравеопазване на бременни жени и новородени бебета. Дейността е насочена към всички родители и деца от района в т. ч. уязвимите общности, поради недостиг на педиатри с лекарски практики и детски кабинети в крайните квартали на града.

Медицинска сестра и педиатър извършиха 21 домашни посещения в семейства на безработни, получаващи социални помощи, както и на родители на 3 и повече деца. Целта на тези посещения е наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата в семейства от уязвими групи, и семейства, живеещи в лоши битови условия. При домашните посещения се проведоха здравни консултации и с родителите се обсъждаха различни теми, касаещи здравето и грижата за подрастващите (имунизационен календар; изграждане на режим; обучение по здравословно хранене; информация по отношение на физико-психологичните страни на съня на бебетата; обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето, практики за подобряване на здравето; закаляване при децата; грижи за недоносеното дете).

Направени са 68 консултативни прегледа в Здравно-консултативния кабинет на деца със здравословни проблеми; деца чийто общопрактикуващ лекар не е педиатър; деца с безработни родители; деца на родители получаващи социални помощи; деца, чиито родители са с ниско ниво на образование.

Извършени са се 10 групови консултации с 60 родители, с цел повишаване на иформираността; формиране на нагласи и поведение на целевите групи за здравословен начин на живот по време на бременността и опазване здравето на новороденото и децата до 7 годишна възраст; грижи за детето в кърмаческа и ранна детска възраст; профилактика на болестите в ранна детска възраст.

Ежеседмично се прави преглед и диагностика на психомоторното развитие на децата. Измерва се височината и теглото на децата, обиколка на глава и гръден кош. Проверява се здравословното състояние, следи се графика за имунизации и прегледи.

Сподели: