Община Русе работи по стратегическо планиране и резултатите за това не закъсняват

Община Русе работи по стратегическо планиране и резултатите за това не закъсняват. Пример за това е Общинският план за развитие на Община Русе. Той е основен инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и за ефективното управление на общината. Основание за разработването на плана са изискванията на Закона за регионално развитие, съгласно който общинският план определя целите и приоритетите на развитие, както и финансовите ресурси з…

Код на новината : *120077.html

    

Сподели: