Община Русе сключи нов договор за изработка и доставка на капаци за кошчета за отпадъци

През текущата седмица Община Русе сключи нов договор за изработка и доставка на капаци за кошчета за отпадъци, предвидени за пешеходната зона на Кея. Във връзка с установените дефекти в доставените от Изпълнителя кошчета за отпадъци бе отправено искане до него за ремонт или подмяна на съществуващите поради появили се несъответствия, възпрепятстващи употребата им. След отказ на изпълнителя да изпълни задълженията си по гаранционните условия на срока са предприети всички мерки за възлагане корекцията на съществуващите кошчета така, че те да бъдат лесни за употреба и да съответстват на предвиденото им приложение. Разходите за това ще бъдат изцяло за сметка на изпълнителя на обекта и ще бъдат финансирани от задържаните средства по гаранцията.

Сподели: