Община Русе стартира набирането на проектни предложения по Програма „Култура“ 2021

Община Русе стартира набирането на проектни предложения по Програма „Култура“ 2021

Община Русе обявява конкурс за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата в две основни направления:

  • Международни фестивали в областта на изкуствата (макс. размер на финансиране 12 000 лв.)
  • Творчески проекти в областта на изкуствата и културата (макс. размер на финансиране 4 000 лв.)

Крайният срок за участие в конкурсната програма е 15 април, като документите следва да се депозират в Деловодството на Община Русе. Съгласно новия правилник на Програма „Култура“, приет от ОбС – Русе с Решение № 359 от Протокол № 16/14.12.2020 г., за първи път ще бъде възможно документи за кандидатстване да се изпращат по електронен път на е-мейл: programa.kultura@ruse-bg.eu, като задължителното изискване в случая е наличието на електронен подпис.

    Необходимите документи за кандидатстване и новият правилник на Програма „Култура“ са публикувани на сайта на Община Русе в раздел „Култура“ на следния линк: https://obshtinaruse.bg/programa-kultura.

Информационен ден, разясняващ условията за кандидатстване, ще се проведе във вторник, 23 март, от 11 ч., в зала „Култура“ (ул. „Цариброд“ 3).

Напомняме, че поради специфичната обстановка съществува висок риск от въвеждането на ограничения, които могат да се отразят при извършване на проектните дейности, свързани с провеждане на събития и работа с публики. Апелираме всички кандидати да съобразят проектните си предложения с епидемичната обстановка и вероятността за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки, и да имат готовност да изпълнят планираните проектни дейности в дигитална среда.

Даво Гарсия – Мексико
Велина Спасова – София
Росен Димитров – София
Валерия Бозукова – Пловдив
Маноел Манолов – Варна
Драгомир Балински – Плевен
Филип Петров – Габрово
Мария Аврамова – Бургас
Юлия Маринова – Русе
Даниела Данева – Русе

Сподели: