Община Русе малка

Община Русе със становище относно ул. „Витоша“ и ремонта й

Съгласно действащия план за улична регулация, ул. „Витоша“ е тупик (задънена улица) до осова точка 445, т. е. не е предвидено излизане към бул. „Неофит Бозвели“. Уличната регулация не е приложена, предвид факта, че преминава през частни имоти и сгради.

От отговор на питане от април т.г. на общинския съветник Йорданка Даневска стана ясно, че през настоящата календарна година се планира възлагането на частичен текущ ремонт по улицата.

Със състоянието ѝ са запознати строителни експерти от Община Русе, които са изготвили и актуална количествено-стойностна сметка.

Община Русе припомня, че в настоящата ситуация на липса на приети държавен, а от там и общински бюджет, приоритетно се възлагат текущите ремонти на основни улици в кварталите и такива, по които се движат превозните средства от градския транспорт.

Сподели: