25-метров български трибагреник от ПГО отново краси фасадата на Община Русе

Община Русе търси мнението на гражданите и бизнеса за Плана за интегрирано развитие

Две анкети ще събират предложения и мнения на гражданите и бизнеса в Русе с цел изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) за новия програмен период 2021-2027 г.

Местната администрация подготвя създаването на плана, определящ регионалното и пространственото развитие на общинската територия. Той ще очертае актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. Планът се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

Той е от особена важност за всяка община в България, тъй като дава предимство на местните администрации при кандидатстването им за получаване на европейско финансиране.

С попълването на анкетите русенци ще бъдат ангажирани в планирането на общото пространство, като събраните от тях мнения, нужди и защитени проектни идеи ще бъдат взети предвид при разработването на ключовия документ.

  1. Анкетата за граждани.
  2. Анкетата за бизнеса.
  3. Формуляр за подаване на проектни предложения.
Сподели: