Русе е домакин на третата среща на Стратегическия съвет на Интеррег VIA Румъния-България

Община Русе участва в третата среща на Стратегическия съвет на Интеррег VIA Румъния-България

На 31 януари експерти на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ активно участваха в подготовката и провеждането на третата среща на Стратегическия съвет на Интеррег VIA Румъния-България. Структурата обединява представители на публични институции, местни и регионални власти, неправителствени организации и бизнеса от България и Румъния. Основната му задача е изготвяне, прилагане, мониторинг и оценка на Интегрираната териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния – България. В дневния ред бяха включени избор на председател и съпредседател, както и одобряване на началния доклад „Разработване на Интегрирана териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния-България”, както и обсъждане на следващите стъпки по изпълнение на договора за „Развитие на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Румъния-Трансгранична зона на България”.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за свършеното през седмицата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“.

Входирано е предложение в Общински съвет – Русе за предоставяне под наем на части от терен за разполагане на преместваеми обекти на територията на Зона „К“ Крайбрежна – гр. Русе. Предвижда се отдаване под наем на два терена за разполагане на павилиони за напитки с прилежаща част за разполагане на маси, столове, чадъри (или тенти) и един терен за разполагане на павилион за фреш и дребни пакетирани изделия.

На 30 януари кметът на Община Русе Пенчо Милков проведе среща на бизнеса на Русе с  представители на „Клъстер Тракия икономическа зона“. Фирми и компании на територията на община Русе могат да се обединят в индустриални зони с правен статут за подобряване на довеждащата инфраструктура или изграждане на нова. Такива възможности възникват във връзка с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и по Закона за насърчаване на инвестициите. Обсъдени бяха пречките и успехите при развитието с примера на Тракия икономическа зона, която е регистрирала напредък едва след като съществуващите фирми и компании са се обединили. Сред важните условия за развитие на такава среда е изграждането на обучителен център, в който бъдещи кадри в съответната област да получават квалификация. Нов момент е създаването на въглеродно неутрални индустриални паркове (ВНИП), които могат да привличат компании с подходящ профил.

Продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като през изминалата седмица е финализирана една процедура за покупко-продажба.

Сподели: