Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Община Русе ще бъде партньор по ОП „Добро управление“

Депозирано е предложение до Общински съвет – Русе за участие на Община Русе като партньор по Оперативна програма „Добро управление“. Концепцията на проекта е да насърчи партньорството между местната власт и бизнеса в сферата на местното икономическо развитие, насърчаване на инвестиционната активност и привличане на инвеститори в общината.

Сподели: