Чешки електробус

Община Русе ще закупи електробуси с икономисани пари по европейски програми

През следващия програмен период акцентът ще бъде върху закупуване на нов подвижен състав и изграждането на ново собствено депо на дружеството „Общински транспорт“ – Русе, каза днес зам. – кметът на Община Русе Страхил Карапчански. Въвеждат се редица иновации като нощна линия в Русе. При доказано търсене на услугата новата маршрутна схема ще предвиди и нови направления. В края на месеца ще се открие първият в Русе буферен паркинг с оглед намаляване проблемите с паркирането в централната градска част. Ако се докаже ефективност на услугата, има готовност в Русе да се изградят още паркинги.

Има готовност за въвеждането на електронни билети за градския транспорт, които да се закупят през мобилния телефон. За целта обаче ще се търси финансиране.

В средносрочен план се планира нова маршрутна схема на Община Русе. 12 000 русенци са участвали в анкетно проучване с оглед адаптиране на тази схема с техните потребности. До месец септември тя ще е готова и ще влезе в сила. Целта е с новите разписания и линии ще се даде предвидимост и нова организация на пътническите превози.

Поетапно ще се закупи нов подвижен състав още през този програмен период в рамките на икономисаните пари по оперативните програми „Околна среда“ и „Региони в растеж“. Подадени са искания до управляващите им органи да се закупят нови превозни средства, предимно електробуси. Общинският съвет в Русе обаче ще вземе решения в тази посока, защото ще е необходимо и общинско финансиране.

С оглед постигането на предвидените цели ще се търси партньорство с Европейската инвестиционна банка.

сн. Архив

Сподели: