нощна линия тролейбус русе

Община Русе ще закупи нови екологични превозни средства за градски транспорт с новия ресурс по ОПОС

На днешното четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Околна среда” (ОПОС) бяха приети промени, с които се разшири обхватът на приоритетните оси „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Комитетът за наблюдение одобри критерии за оценка по нова процедура за мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване въздуха с ресурс от 390 млн. лв. В рамките на процедурата ще се подпомогне закупуването и доставката на съвременни екологични транспортни средства, което ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значително спестяване на енергия. Допустими дейности са закупуване на електроавтобуси, тролейбуси и трамваи, както и станции за зареждане. Бенефициенти по процедурата са 11 общини с нарушено качество на атмосферния въздух, в партньорство със съответното общинско предприятие/дружество, което предоставя услуга по обществен превоз на пътници на територията на общината – Бургас, Варна, Враца, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община, Хасково и Шумен.

„Постигането на конкретни резултати за чистотата на атмосферния въздух е наш основен приоритет, към който подхождаме с изключителна ангажираност“, коментира министърът на околната среда и водите Нено Димов на заседанието на комитета. Той припомни, че първоначално предвидените в програмата средства за качество на въздуха са били 115 млн. лв. „На предишния Комитет за наблюдение на оперативната програма обявих, че ще търсим варианти за увеличение на този ресурс, който да бъде насочен не само към битовото отопление, но и към другия основен фактор за замърсяването на въздуха с фини прахови частици– транспортът. С предстоящите инвестиции общият ресурс за опазване чистота на въздуха, който ще мобилизираме през този програмен период, е близо 6 пъти по-голям от първоначално предвидения. По този начин отговаряме на загрижеността на гражданите и местните власти и правим още една крачка към подобряване качеството на живот“, каза министър Димов.

В одобреното днес изменение на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. е включена и нова мярка за рекултивация на закрити депа за отпадъци. Ресурсът е 120 млн. лв. и ще бъде насочен към общини с депа, които бяха предмет на наказателна процедура срещу България в Съда на ЕС. Министър Димов припомни, че след наказателното дело България е затворила 113 депа до края на 2018 г., с което е изпълнила изискването на Европейския съд. Предстои тези депа да бъдат технически рекултивирани със средства по ОПОС. Средствата по програмата се предоставят в допълнение на осигурения ресурс от държавния бюджет.

Eто какво каза в тази връзка зам. – кметът на Община Русе Страхил Карапчански по време на заседанието на ОбС – Русе на 16 май:

“ От наша гледна точка тази /транспортна/ стратегия включва 3 основни етапа. Първият етап е изключително краткосрочен и неотложен, той се състои в закупуване на превозни средства 17 на брой, те ще бъдат докладвани малко по-късно и от управителя на дружеството „Общински транспорт Русе“. С оглед наистина на решаване на спешните, неотложните проблеми тези, които да позволят безпрепятственото изпълнение на транспортната услуга още в следващите седмици и месеци до края на годината. В средносрочен план знаете всички, че Община Русе реализира един много мащабен проект за разработване на изцяло нова маршрутна схема. На първата фаза бяха проведени широки обществени обсъждания с работодателски организации, с представители на общинския съвет от ресорната комисия, с граждани, над 12 000 русенци участваха в анкетни проучвания, директно в спирките и в превозните средства с цел наистина адаптиране на новата маршрутна схема към техните очаквания, към техните навици, към техните потребности. Целта ни е още настоящият общински съвет до края на своя мандат да разгледа и да одобри новата маршрутна схема.

Целта ни е до септември месец тя да бъде готова и да влезе в сила най-късно от началото на следващата година. Нашата визия е, че именно чрез новата транспортна схема, чрез новите линии, чрез новите разписания по най-ефективен начин можем да въведем ред и структура в целия процес, свързан с градския транспорт. И това в дългосрочен план да даде една предвидима среда, която също да даде възможност и на дружеството да се самоиздържа, а по този начин да дава и една висококачествена услуга.

Също така в средносрочен план имаме планове за поетапно закупуване и на нов подвижен състав. Мотивирани сме още в рамките на настоящия програмен период 2014-2020 година в рамките на икономисани средства по оперативните програми „Околна среда“ и „Региони в растеж“ да се възползваме и да закупим нови тролейбуси.

Също така сме подали към Управляващите органи на двете програми и желание за закупуване на автобуси на алтернативни горива, основно електробуси, каквито във все повече градове от Централна и Източна Европа с европейско финансиране биват закупувани.

Целта ни е в краткосрочен и средносрочен план поетапно да обновим автопарка на тролейбусния транспорт, с перспектива на база и на новата маршрутна схема общинския съвет да вземе решение и за бъдещето на автобусния транспорт. Като по оперативните програми са налични средства, както по отношение на мерките за подобряване на атмосферния въздух в големите градове успяхме да се преборим Русе да бъде наистина припознат като един от целевите бенефициенти по тази програма. Така, че решаването на проблема със замърсяването конкретно от градския транспорт би било допустимо чрез финансиране по европейските програми. Т

ака че, както казах желанието ни е още в настоящия програмен период да закупим превозни средства изцяло нови, изцяло с европейско финансиране. Що се отнася до стратегическата програма за следващия програмен период, която вече сме в процес на разработване, там акцента ни по направление интегриран градски транспорт безспорно ще бъде изцяло фокусиран в закупуването на нов подвижен състав, изграждането на ново собствено депо на дружеството „Общински транспорт Русе“, което да му даде автономия и да му даде възможност действително да има пълен контрол върху целия процес по управление на транспортната услуга. Естествено в средствата за масово осведомяване сте забелязали, че наред с тези проекти община Русе заедно с общините: Мюнхен, Стокхолм, Мадрид участва в реализацията на един проект по европейската, финансиран от Европейската комисия. Там въвеждаме и редица иновации, които за пръв път в нашия град се случват.

От 10 май вече функционира нощна линия за пръв път в Русе. На този етап с хоризонт 1 година, като целта е тя да бъде пилотен проект и ако се докаже търсенето на тази услуга, новата маршрутна схема да предвиди и други направления. Към моментът целта ни беше свързване на кв. „Дружба“ с центъра като пилотен квартал. От там нататък в края на месеца предстои откриването на първия в нашия град буферен паркинг чрез обвързване на услугата паркиране с услугата градски транспорт с цел намаляване на задръстванията, замърсяването и проблемите с паркирането в централната градска част.

Ако се докаже, че в Русе има търсене на подобна услуга имаме готовност и на други места да изградим такива буферни паркинги. Не на последно място на нашето внимание, също с финансиране по този проект е и диверсифицирането на начините за заплащане на транспортните услуги. Целта ни е с европейско финансиране да въведем и система за е-тикитинг или тоест за таксуване, електронно таксуване през мобилен телефон.“

Сподели:

Още новини от деня