миене на улици

Община Русе ще закупи 2 нови мултифункционални миещи и дезинфектиращи машини

„БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД“ АД и „КЕРХЕР“ ЕООД са поканени в процедурата за пряко договаряне от Община Русе. Тя отделя 583 хил. лева без ДДС за доставка на 2 нови мултифункционални миещи и дезинфектиращи машини на улични платна, площади, алеи, велоалеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, с допълнително оборудване към нея. Вместимостта на резервоар за чиста вода ще е над 700 литра. Машините ще се използват от ОП „Паркстрой – Русе“.

сн. Архив

Сподели: