Община Русе ще изгради трупосъбирателна площадка в Ново село

Община Русе ще изгради трупосъбирателна площадка, за събиране на трупове на безстопанствени животни и странични животински продукти извън обекти, регистрирани в Областната дирекция по безопасност на храните. Обектът се намира на територията на Община Русе в имот №161005 в землището на с. Ново село.

Предложението включва загробване на животни, съгласно разпоредбите на чл. 133, т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), като теренът ще бъде използван в периодите от време, в които се прекратяват дейностите на екарисажите.

Сподели:

Още новини от деня