Община Русе ще изпълни паркоместа край блок Вела Благоева след питане на общинския съветник Биляна Кирова

Община Русе ще изпълни паркоместа край блок Вела Благоева след питане на общинския съветник Биляна Кирова

Това са зелените площи пред блок Вела Благоева в кв. Възраждане. Не изглеждат много зелени, нали?

🌿 От години хората от блока са принудени да спират там, където нормално трябва да има трева и зеленина. И това не се дължи на ниска култура или лоши обноски. Причината е съвсем обикновена – не са предвидени достатъчен брой паркоместа за живущите в района и хората просто няма къде да спират.

🤷‍♀️Всичко това създава голямо неудобство на жителите на блока, но и нещо повече – при мокро време автомобилите успяват да разнесат калта и по съседните улици. Това не само замърсява средата около, но и влиза в белите дробове на всички ни.

🙊✒️❓ Ето защо на провелата се днес сесия на Общинския съвет общинският съветник Биляна Кирова отправи питане до общинска администрация ще предприеме ли и какви мерки за справяне с проблема.

👌Доволна съм от отговора, който получих, споделя тя. На място ще бъдат изградени паркоместа с паркоелементи, подобно на Алея Възраждане до Парка на младежта.

🅿️А за всички мои познати, полагащи грижи за опазване на дърветата на града ни ще кажа, че получих уверение, че дърветата в района ще бъдат запазени, въпреки предстоящия ремонт. 🌳🌳🌳Пълния текст на питането си помествам тук, а отговорът на администрацията ще намерите на третата качена снимка, посочва съветникът.

🤗„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,

Повече от 20 години жителите на бл. Вела Благоева в кв. Възраждане са потърпевши от липсата на обособени места за паркиране пред жилищния блок. Тъй като няма къде да паркират автомобилите си, те са принудени да го правят в тревните площи, които отдавна вече са се превърнали от тревни в изцяло кални площи.

Освен, че се разорава зелената зона пред блока, което създава нелицеприятна гледка за живущите в района и преминаващите от там граждани, калта, която полепва по гумите на автомобилите, се разнася по съседните улици. От една страна улиците биват замърсени, а от друга – това създава допълнителна предпоставка за увеличаване запрашеността на въздуха. Всичко това го дишаме ние.

Предвид казаното до тук въпросът ми към Вас е с оглед решаване на този отлаган с години проблем. Моля да получа информация предвижда ли се изграждане на паркинг за жителите на бл. Вела Благоева, за да могат те да преустановят паркирането на личните си автомобили в зелените площи.

Желая да получа отговора както писмено, така и устно на предстоящата сесия на Общински съвет – Русе, която ще се проведе на 25.03.2021 година.

С уважение,Биляна Кирова

Общински съветник в Общински съвет – Русе

Сподели: