дом приста деменция възрастни хора

Община Русе ще отдели средства за проектиране на два нови корпуса за потребителите в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година през този месец. С цел пълното усвояване на целева субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага във връзка с инвестиционните намерения на Община Русе за изграждане на два нови корпуса за потребителите в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ да се изготви проект. Предлагам корекция в дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“-държавна дейност, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Изграждане на два нови корпуса за потребители в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ – проектиране“ за 20 000 лв. Средствата от 20 000 лв. се осигуряват от §1030 „Текущ ремонт“ на същата дейност.

сн. Архив

Сподели: