Община Русе ще придобие безвъзмездно имот със сгради – част от Водния проект на града

С Решение № 535, прието с протокол № 24 от 24.04.2013 г., Общински съвет – Русе дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри, предмет на АЧДС № 4109/27.03.2007 г. Имотът, предмет на решението се намира в района на ГКПП „Дунав мост”. Към момента на приемане на посоченото по – горе решение е взета предвид информацията, с която разполага общинската адм…

Код на новината : *120229.html

    

Сподели: