Пенчо Милков

Община Русе ще придобие нова телефонна централа за интернет телефония

В Община Русе постъпи Решение № 299/10.05.2022 г. на Министерски съвет за приемане на наръчник за организация на административното обслужване по телефона, насочено основно към оптимизиране организацията на процесите по административното обслужване на гражданите. За изпълнението му е необходимо да се подмени телефонната централа на Община Русе с такава която да поддържа интернет телефония, както  и телефонните апарати на служителите /300 бр./ В момент , в който отново наблюдаваме повишение на заболеваемостта от COVID-19, реорганизацията на работата на отделите предоставящи административни услуги, чрез внедряването на интернет телефонна централа, ще осигури на гражданите по-голям достъп до информация и ще намали струпването на хора пред информационния център, като мярка за намаляване на риска от разпространение на болестта.

Във връзка с гореизложеното и доклад от секретаря на Община Русе, кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да гласуват през септември корекция в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – местна дейност, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Телефонна централа за интернет телефония“ за 80 400 лв. Средствата се осигуряват от одобрените с писмо ФО № 77/20.10.2021г. допълнителни трансфери за реализиране на мерки за профилактика и превенция на COVID-19.

Сподели: