велоалея

Община Русе ще ремонтира още тротоари и велоалеи в града

Време за прочитане: 2 мин.

133 хил. лева без ДДС отделя Община Русе за изграждане на безопасни тротоари със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Гоце Делчев“ и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „България“ ж. к. Дружба, гр. Русе – Етап IV. Става дума за отсечката от ул. „Христо Ясенов“ до бул. „България“.

По проект четвърти етап започва при кръстовището на бул. „Гоце Делчев“ с                        ул. „Христо Ясенов“ до края на бул. „Гоце Делчев“ при бул. „България“. В този участък двупосочната велоалея се изгражда изцяло върху реконструирана площ с асфалтова настилка, а прилежащите тротоари се отделят от нея с тактилна ивица за внимание.

Съществуващите тротоари се реконструират изцяло с нови асфалтови тротоари с ширина такава, че да не се налага изсичането на дървесни видове, но не по-малка от 1,50м.

Характерно за този етап е, че във връзка с изграждането на велоалеята е необходимо преместването на два трайни обекта, а именно – навес на автобусна спирка и търговски обект „Лафка“ в посока пътното платно на булеварда, като се спазват отстоянията съгласно Наредба РД-02-20-02, Приложение №9, фигура 3. По този начин ще бъде избегнат конфликт между пешеходно и велосипедно движение в района на спирката.

Велоалеята пресича вход на помпена станция, ул. „Луи Айер“. При пресичане на улици и входове велоалеята преминава по велопътека, а пешеходното движение по пешеходна, което сигнализира с необходимата хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Края на велотрасето е на 26 метра преди кръстовището с бул. „България“, при п. т. 119. Това е прието така, тъй като към момента няма изградена велоалея по южния тротоар на бул. „България“. С цел осигуряване безопасността на движение на велосипедистите, предвид спускане по бул. „Гоце Делчев“ при п. т. 119 ще бъде поставена маркировка за край на велотрасето. Настоящето проектно решение позволява на велосипедистите да пресекат ведно с пешеходното движение пешеходната пътека в края на бул. „Гоце Делчев“ при кръстовището с бул. „България“, което им осигурява възможност да пресекат бул. „България“ в северна посока през рампите на прилежащия на спирката подлез.

Сподели:

Още новини от деня