Община Русе ще сътрудничи с ”М-текс рециклиране на текстил” ООД за събиране и оползотворяване на текстил

Община Русе ще сътрудничи с ”М-текс рециклиране на текстил” ООД за събиране и оползотворяване на текстил

Време за прочитане: < 1 мин.

В общинска администрация постъпи заявление за участие на Община Русе, съвместно с ”М-текс рециклиране на текстил” ООД за събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни, на територията на община Русе.

В изпълнение на проекта ”М-текс рециклиране на текстил” ООД  ще постави и използва за срока на действие на приложеният договор минимум 10 броя метални контейнери, проектирани и произведени специално за целите на разделното събиране. Всеки един от контейнерите е с ориентировъчни приблизителни размери: височина 2 м, широчина 1 м. и вместимост 1,7 куб. м. Броят на контейнерите ще се увеличава по заявка от общината, при установяване на необходимост.

С подписване на договора Община Русе ще изпълни задължението си съгласно разпоредбите на чл.84а, ал.4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

От изготвения морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци на територията на Община Русе, текстилът представлява 2,42% от общото количество на депонираните отпадъци или 1 751 тона годишно.

Организирането на разделно събиране на текстил, в т.ч. дрехи, домакински изделия и други подобни, на територията на град Русе ще доведе до намаляване на депонираните отпадъци на територията на общината. Също и до безаварийна експлоатация на сепариращата инсталация, тъй като наличието на текстилен отпадък в съдовете за битови отпадъци води до технически повреди в барабанното съоръжение на инсталацията. Текстилът представлява нерециклируем отпадък от дейността на инсталацията и същия се депонира на Регионално депо.

Общинският съвет в Русе одобри днес договор за сътрудничество между Община Русе и ”М-текс рециклиране на текстил” ООД с предмет: „Събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни, на територията на град Русе“.

Сподели:

Още новини от деня