Община Русе ще участва в проектно предложение„Действие за изграждане на капацитет за лидери на интелигентни общности“ по процедура Еразъм КА2 – Малко мащабни партньорства

Община Русе получи покана за участие в проектно предложение по програма Еразъм КА2– Малко мащабни партньорства. Финансирането е под формата на обща сума за консорциума /lump sum/ на стойност от 60 000 евро, без задължително съфинансиране от страна на участващите организации. Партньорите са организации от България, Португалия и Полша.

Проектът – „Действие за изграждане на капацитет за лидери на интелигентни общности“ има за цел да създаде съвместно обучителна програма, която би позволила на избрани местни лидери от селски, отдалечени и периферни региони да отключат потенциала на цифровата трансформация в полза на своите общности. Програмата ще се съсредоточи върху основните умения и инструменти, необходими за ръководене на местни общности в по-слабо развитите региони към органична и чувствителна към контекста на цифровата трансформация с помощта на концепция за интелигентни общности. Проектът ще бъде пилотен и резултатите му ще бъдат оценени и доразвити чрез мултиплициране в други региони. Предвидената продължителност е 15 месеца.

Предстои на 13 декември Общинският съвет да даде своето съгласие Община Русе да участва в проектно предложение „Действие за изграждане на капацитет за лидери на интелигентни общности“ по процедура Еразъм КА2 – Малко мащабни партньорства.

Сподели: