Община Сливо поле обяви днес часовете на редовните пътнически линии с редуциран график

Община Сливо поле обяви днес часовете на редовните пътнически линии с редуциран график

Община Сливо поле обяви днес часовете на редовните пътнически линии с редуциран график

Община Сливо поле обяви днес часовете на редовни линии с редуциран график във връзка с обявеното извънредно положение и нарастващата опасност от разпространение на COVID-19, във връзка с писмо № 04-00-1/24.03.2020 г. на Областен Управител на гр. Русе, във връзка на постъпило писмо от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (наш вх. № 04-00-11/20.03.2020г.) за преразглеждане на възложените превози на пътници, които се изпълняват в момента и преминават през Сливо поле.

Сподели:

Още новини от деня