Община Сливо поле подкрепи пенсионерите за инициативата "Да изчистим България заедно"

Община Сливо поле подкрепи пенсионерите за инициативата „Да изчистим България заедно“

В Община Сливо поле бе направена организация, която да посрещне нуждите на инициативата „Да изчистим България заедно“ 2019 г. Кметове, колективи от всички кметства и граждани извършиха почистване по населените места по утвърден график. Общинските сметоизвозващи камиони ще продължат извозване на събраните отпадъци и през неделният ден по извънреден график.

По решение на Общинския съвет на пенсионерите и хората от третата възраст взеха участие в инициативата „Да почистим България заедно“ 2019 г.

„Ние, пенсионерите от Община Сливо поле имаме такъв девиз: „За грижите, които получаваме от екипа на кмета на Общината г-н Валентин Атанасов да отговорим с достойнство“. Затова на 14.09.2019 г. 215 пенсионера от 20 клуба с вили, шишове и метли, заедно почистихме детската площадка в квартал „Сливица“, общинския пазар и цветните градини в центъра на града.“

Участие взеха и 15 души над 85 годишна възраст, които с бастунки и патерички почистваха посочените райони и се радваха, че и те дават, макар и малък, своя труд за чистотата на Общината. #заедно #ДобрияПример

Сподели:

Още новини от деня