Община Сливо поле осигурява място за открита приемна на специалисти, които да оказват подкрепа на нуждаещи се от подкрепа при заплаха или случаи на домашно насилие

Община Сливо поле предупреждава жителите да не изхвърлят безразборно отпадъци

Община Сливо поле предупреждава! ГРАЖДАНИ, не изхвърляйте безразборно отпадъците си!

Изхвърлянето на отпадъците на места, които не са предназначени за това, не само замърсява нашата околна среда – почвата, водите и въздуха, но и вреди нашето здраве.

Сътрудничеството ни е ключът към постигането на по-чиста и по-здравословна среда за живот. Благодарим ви за вашето разбиране и сътрудничество!

Сподели: