Община Ценово купува имот в Караманово за здравна служба

Предстои закупуване на недвижим имот, намиращ се в с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, ул. ,,Асен Илиев“ No20 представляващ: ПИ No1.218, площ 1.023 дка, за който е образуван УПИ –VIII, кв.40 по кадастралния и регулационен план на с. Караманово, обл. Русе, ЕКАТТЕ –36316 и прилежащите към него постройки:1. Масивна жилищна сграда –еднофамилна, брой етажи два, с РЗП –218 м².2. Масивна, Друг вид сграда за обитаване –брой етажи един, 26 м².3. Масивна, Друг вид сграда за обитаване –брой етажи един, 18 м².4. Паянтова селскостопанска сграда –брой етажи един, 48 м².5. Масивна, Гараж, 23 м².

Община Ценово ще закупи имота при цена от 15000 лв. Община Ценово може да закупи недвижим имот, представляващ ПИ No1.218, площ 1.023 дка, за който е образуван УПИ –VIII, кв.40 по кадастралния и регулационен план на с. Караманово, обл. Русе, ЕКАТТЕ –36316 и прилежащите към него постройки, които да се използват за здравна служба.

Сподели:

Още новини от деня